Algemene voorwaarden


Algemene Voorwaarden– Ippon-Shop.nl

1. Toepasselijkheid

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die via onze online winkel worden geplaatst. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op bedrijven voor toekomstige handelsbetrekkingen zonder dat hiervoor een formele uitdrukking hoeft te worden gegeven. Tenzij uitdrukkelijk door ons het tegendeel is goedgekeurd, kunnen we de contractuele geldigheid van eventuele tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden die door een bedrijf worden gehanteerd, niet accepteren.

2. Contractpartner, vorming van de koopovereenkomst

De koopovereenkomst wordt afgesloten met IPPON-SHOP een onderdeel van SPORT INSIDE

Het weergeven van producten in de online winkel vormt een bindend aanbod van onze kant om een contract / koopovereenkomst af te sluiten met de artikelen. U kunt onze producten vrijblijvend in uw winkelmandje plaatsen en uw vermeldingen op elk gewenst moment wijzigen voordat u een bindende bestelling indient, door gebruik te maken van de correctie mogelijkheid en die tijdens het bestelproces worden aangeboden. De koopovereenkomst wordt gevormd door op de bestelknop te klikken die aangeeft dat u ons aanbod met betrekking tot de goederen in uw winkelmandje accepteert. Nadat u uw bestelling hebt verzonden, ontvangt u onmiddellijk een bevestiging per e-mail.

3. Contracttaal

De beschikbare talen voor het afsluiten van het contract zijn in het Nederlands, tenzij via de site wordt besteld van Ippon-shop.com waar de koopovereenkomst in het Duits en Engels worden gemaakt.

We bewaren de tekst van de koopovereenkomst en sturen de ordergegevens en onze algemene voorwaarden per e-mail naar u door.

4. Leveringsvoorwaarden

Bezorgkosten worden toegevoegd aan de productprijzen zoals weergegeven. Bezorgkosten worden uitgelegd in individuele productaanbiedingen, maar gebundeld waar mogelijk. Indien mogelijk kan worden afgestemd om pakken af te leveren bij de centrale training op Papendal. U heeft het recht om uw bestelling in overleg op te halen bij IPPON-SHOP Nederland, Parklaan 16, 3903 GL Veenendaal, Nederland.

5. Payment

The following payment methods are basically available in our online shop:

Advance payment If you select advance payment we provide you with our bank details in a separate e-mail and deliver the goods on receipt of funds.

PayPal Plus Within the context of the PayPal Plus payment service, we offer you various payment methods as PayPal services. You will be forwarded to PayPal’s online website. You may enter your payment details there and confirm the use of your data by PayPal and the payment instructions to PayPal. If you have selected the PayPal payment type, in order to pay the invoice amount, you must be registered there or register first and identify yourself with your access data. The payment transaction will be carried out automatically by PayPal directly after confirmation of the payment instructions. You will receive additional information during the ordering process. If you have selected the credit card payment type, in order to pay the invoice amount, you do not need to be registered with PayPal. The payment transaction will be carried out by your credit card company upon request by PayPal and debited to your card, directly after confirmation of the payment instructions and after your identification as the legal cardholder. You will receive additional information during the ordering process. If you have selected the direct debit payment type, in order to pay the invoice amount, you do not need to be registered with PayPal. With the confirmation of the payment instructions, you are granting PayPal a direct debit mandate. PayPal will inform you separately about the date of the account debit in an advance notification (pre-notification). With the submission of the direct debit directly after confirmation of the payment instructions, PayPal will request its bank to initiate the payment transaction. The payment transaction is automatically carried out and your account is debited. You will receive additional information during the ordering process. If you have selected the invoice payment type, in order to pay the invoice amount, you do not need to be registered with PayPal. After a successful address and creditworthiness check and placement of your order, we will assign our claim to PayPal. In this case, you may only pay to PayPal with a debt-discharging effect. For payment processing via PayPal – in addition to our GTC – the GTC and data protection policy of PayPal shall apply. Additional information and the complete GTC of PayPal for invoice purchase can be found at:https://www.paypal.com.

Invoice You may pay for your purchase by means of bank transfer after you have received the goods together with the invoice. We reserve the right to allow payment by invoice only after we verify your credit rating.

5. Betaling

De volgende betaalmethoden zijn in principe beschikbaar in onze online winkel:

Vooruitbetaling Als u vooruitbetaling selecteert, bieden wij u onze bankgegevens in een aparte e-mail en leveren de goederen op ontvangst van uw geld.

iDEAL

Heeft u toegang tot internetbankieren bij ABN AMRO, ASN Bank, Friesland Bank, ING, Rabobank, SNS Bank, SNS Regio Bank, ASN-Bank, Deutsche Bank, RBS, Van Lanschot Bankiers of de Triodos Bank?

Dan kunt u zonder speciale software gebruikmaken van iDEAL, de makkelijkste manier van betalen op internet.

De voordelen op een rij:

Snel, simpel en veilig online betalen via uw eigen bank.

Op werkdagen voor 15.00 uur met iDEAL besteld? Volgende werkdag in huis!

Zaterdag levering mogelijk!

Paypal / Creditcard

Bij ons kunt u betalen met Paypal. Dit betekent dat u kunt betalen via uw eigen Paypal account of zonder account met uw creditcard.

Na verificatie kan uw bestelling direct verstuurd worden: voor 15.00 uur besteld, morgen in huis!

Uw creditcard gegevens worden beveiligd verstuurd en niet opgeslagen.

Mister Cash

Het is voor onze Belgische klanten ook mogelijk om via Mister Cash te betalen. Mister Cash is de Belgische variant van iDEAL. Ook hier hoeft u niet te beschikken over speciale software.

MisterCash is eenvoudig in gebruik, snel, efficiënt en veilig!

Achteraf betalen

Het is ook mogelijk te betalen met acceptgiro. Deze betaalmogelijkheid wordt aangeboden in samenwerking met Focum.

Als u hiervan gebruik wil maken, kiest u dan voor de betaalmethode ‘AchterafBetalen’ bij het afrekenen. U krijgt dan per mail een acceptgiro die u maximaal 14 dagen na ontvangst kunt betalen. We behouden ons het recht voor om betaling per factuur alleen toe te staan ​​nadat we uw kredietwaardigheid hebben geverifieerd.

Gespreid betalen in3

Betaal je je aankoop liever niet in één keer? Maak dan gebruik van in3: de enige gespreid betaalmethode met 0% rente. In drie keer betaal je het aankoopbedrag zonder extra kosten. Zo koop je binnen je budget je favoriete product. Het minimale bestelbedrag is € 100,- en het maximale bestelbedrag is € 3.000,-.

Voorafgaand aan de betaling doet In3 een supersnelle gegevenscontrole. Mocht onverhoopt je verzoek tot betaling niet geautoriseerd worden, dan kan je contact opnemen met In3 of kiezen voor een andere betaalmethode. Wil je meer informatie over In3? Bezoek dan: www.payin3.nl.

6. Eigendom

De goederen blijven ons eigendom totdat de volledige betaling heeft plaatsgevonden. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen

7. Schade tijdens levering

Als de goederen worden geleverd met duidelijke schade veroorzaakt tijdens de levering, meld dit dan aan de vervoerder en breng ons hiervan op de hoogte. Het nalaten om een klacht in te dienen of om contact te maken, heeft geen enkele invloed op uw wettelijke rechten of de handhaving van dergelijke rechten, met name uw garantierechten. Door dit te doen helpt u ons echter om onze eigen claims tegen de vervoerder of transportverzekeraar te doen gelden. Neemt u contact met ons op zodat we direct actie kunnen ondernemen om alsnog een goede levering in gang te zetten.

8. Garantie en garanties

We hebben de wettelijke plicht om producten te leveren die in overeenstemming zijn met de koopovereenkomst. Voor consumenten gelden de wettelijke garantierechten in Nederland en België.

9. Aansprakelijkheid

We zijn hoe dan ook aansprakelijk voor schadeclaims als gevolg van schade die is veroorzaakt door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of in het distributie centrum.

Onze civielrechtelijke aansprakelijkheid is beperkt tot de voorzienbare en directe schade op het moment dat het contract wordt gesloten.

10. Online geschillenbeslechting

a)     Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

b)     Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).

c)      Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.

d)     Uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.

e)     Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Wanneer de ondernemer dat wil doen, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

f)      De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.

g)     De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.

h)     Indien naast de Geschillencommissie Webshop een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Webshop bij uitsluiting bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.

Branchegarantie

De Stichting Webshop Keurmerk staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de Geschillencommissie Webshop door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van €10.000,- per bindend advies, wordt dit bedrag door de Stichting Webshop Keurmerk aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan €10.000,- per bindend advies, wordt €10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft de Stichting Webshop Keurmerk een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt.

2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep hierop doet bij de Stichting Webshop Keurmerk en dat hij zijn vordering op de ondernemer overdraagt aan de Stichting Webshop Keurmerk. Indien de vordering op de ondernemer meer bedraagt dan €10.000,-, wordt de consument aangeboden zijn vordering voor zover die boven het bedrag van €10.000,- uitkomt over te dragen aan de Stichting Webshop Keurmerk, waarna deze organisatie op eigen naam en kosten de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument.

Contact gegevens

Onderneming: Ippon-Shop, vallend onder Sport Inside
Adres: Parklaan 16, 3903GL, Veenendaal
E-mailadres: info@ippon-shop.nl
KvK-nummer: 55238254
Btw-nummer: NL001916412B32
IBAN: NL21RABO0333589467